Artikel und Rezensionen

1996

- Over het Gruuthusehandschrift en het Egidiuslied. In: Kajee, studententijdschrift van de Kulak, 1996, S. 12-18.


2000

- Raakpunten tussen Streuvels’ brieven en literaire werk. In: Piet Thomas (red.), Vrienden en wapenbroeders. Jaarboek 5 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Tielt, Lannoo, 2000, S. 175-195 und 357-359.


2001

- Brieven die deuren openden. Stijn Streuvels en Lode Baekelmans. In: Piet Thomas (red.), Stijn Streuvels en zijn biografen. Jaarboek 6 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Tielt, Lannoo, 2001, S. 57-72 und 282-283.

- Drie keer mis, De Pillecyn! In: Piet Thomas (red.), Stijn Streuvels en zijn biografen. Jaarboek 6 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Tielt, Lannoo, 2001, S. 73-80 und 284.

- Lentewinden waaien over Vlaanderen. De Kapel en het tijdschrift Alvoorder. In: De Parelduiker (Willem Elsschotnummer), Jg. 6 (2001), Nr. 4/5, S. 42-53.

- Anarchisme in een kapel. In: Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterenhuis. Antwerpen, AMVC, Jg. 1 (Dez. 2001), Nr. 1, S. 35-38.

- Camille Melloy. In: Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift, Jg. 1 (2001), Nr. 1, S. 34-39.


2002

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Deel 1. Lode Baekelmans. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, Jg. 12 (Juli 2002), Nr. 23, S. 18-21.

- ‘Die heren ergeren zich altijd aan het detail’. Een brief van Streuvels aan Walschap. In: Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift, Jg. 1 (2002), Nr. 3, S. 20-25.

- Felix Timmermans en het tijdschrift Alvoorder. In: Louis Vercammen (Hg.), De jaren gaan voorbij. Jaarboek 2002 van het Felix Timmermansgenootschap. Lier, Van In, 2002, S. 70-85.

- Een verhaal rond ‘Salomé’. Uitleiding bij de heruitgave van De hemelse Salomé van Felix Timmermans. Wijnegem, Felix Timmermanskring, 2002, S. 69-75.

- ‘Als de stemming van een lenteweder’. De ontvangst van Lenteleven in Vlaanderen en Nederland. In: Marcel De Smedt (Hg.), ‘Ik was een versnoekte kwâjongen in mijn tijd. Streuvels’ debuutbundel Lenteleven. Jaarboek 7 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Tielt, Lannoo, 2002, S. 119-150 und 354-355.

- Biografie van een ‘Wonderknape’. [Rezension von: Romain Vanlandschoot, Albrecht Rodenbach.] In: De Financieel Economische Tijd (Tijd Cultuur), 23. Okt. 2002.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Deel 2. Karel van den Oever. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, Jg. 12 (Dezember 2002), Nr. 24, S. 24-28.

- Roelants en Elsschot in staat van verdichting. In: Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterenhuis. Antwerpen, AMVC-Letterenhuis, Jg. 2 (Dez. 2002), Nr. 1, S. 48-52.


2003

- ‘Eenen nieuwen morgen vol zonnige dromen. Hoe De Kapel leven bracht in het Antwerpse cultuurlandschap.’ In: Kunsttijdschrift Vlaanderen, Jg. 52, Nr. 295 (April 2003), S. 90-98.

- ‘Een kruising van een grand seigneur en een oermens.’ [Rezension von: Harry G.M. Prick, Een vreemdeling op de wegen. Het leven van Lodewijk van Deyssel vanaf 1890.] In: De Financieel Economische Tijd. (Tijd Cultuur), 16. April 2003.

- Vergeten Vlaamse Koppen. [Rezension von: Stefan Brijs, De vergeethoek.] In: De Financieel Economische Tijd. (Tijd Cultuur), 30. April 2003.

- ‘Weemoedige blijdschap van te leven.’ Maurice Gilliams en Emmanuel de Bom. In: Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterenhuis. Antwerpen, AMVC-Letterenhuis, Jg. 2 (Juni 2003), Nr. 2, S. 26-29.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Deel 3. Emmanuel de Bom. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, Jg. 13 (Juni 2003), Nr. 25, S. 19-22.

- De opgemaakte dode. [Rezension von: Georges Rodenbach, De beiaardier.] In: De Financieel Economische Tijd. (Tijd Cultuur), 2. Juli 2003.

- De ernst van humor. [Rezension von: Piet Paaltjens, Snikken en grimlachjes.] In: De Financieel Economische Tijd. (Tijd Cultuur), 16. Juli 2003.

- Karel van den Oever. In: Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent (red.), Kritisch lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Groningen, Martinus Nijhoff uitgevers, August 2003.

- Een brug tussen West-Vlaanderen en Antwerpen. Emmanuel De Bom, Stijn Streuvels en de Kalmthoutse heide. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2003, Nr. 3, S. 339- 346.

- Een Friese Ivanhoe. [Rezension von: Jacob van Lennep, De roos van Dekama.] In: De Financieel Economische Tijd. (Tijd Cultuur), 3 Sept. 2003.

- [Mit Bert van Raemdonck] Met de blik op Frankrijk. Maurice Gilliams, Karel van de Woestijne en Emmanuel de Bom. In: Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterenhuis, Dez. 2003, Nr. 5, S. 92-95.

- ‘Het begin der historische opfrissing.’ De Kapel: artistieke beweging rond 1900. In: Edward Vanhoutte en Yves T’Sjoen (red.), Epistolaria. Tekstgenetische studies. Antwerpen, AMVC, 2003, S. 113-139.
- Hoe het was, is en zal zijn. [Rezension von: Jan van Boendale, Lekenspiegel.] In: De Tijd (Pigment, Boeken), 5. Dez. 2003.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Deel 4. Maurice Gilliams. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, Jg. 13 (Dezember 2003), Nr. 26, p. 21-24.

- Camille Melloy vertaalt Het kerstekind. In: Marcel De Smedt (Hg.), Kerstwake. Jaarboek 8 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Tielt, Lannoo, 2003, S. 217-238 und 272-273.

- Een verhaal rond Pirroen. Uitleiding bij de heruitgave van Mijnheer Pirroen van Felix Timmermans. Wijnegem, Felix Timmermanskring, 2003, S. 69-75.


2004

- Tintelend van werkelijk leven en kleur. Boek en tentoonstelling over volksschilder Marten Melsen. In: De Tijd (Pigment, Boeken), 17. Jan. 2004.

- Denk aan het werk. Maurice Gilliams aan Emmanuel de Bom over schrijven. In: Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterenhuis. Antwerpen, AMVC-Letterenhuis, Jg. 3 (Juni 2004), Nr. 2, S. 40-44.

- Nieuwe vertaling van de psalmen. [Rezension von Piet Thomas, De psalmen]. In: De Tijd (Pigment, Boeken), 28. Aug. 2004.

- Een verhaal rond de Ster. Uitleiding bij de heruitgave van En waar de ster bleef stille staan van Felix Timmermans. Wijnegem, Felix Timmermanskring, 2004, S. 75-80.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Deel 5. Godfried Bomans. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, Jg. 13 (Juni 2004), Nr. 27, S. 15-19.

- Was Briefe nicht alles aussagen können. Lektüre einer Autorenkorrespondenz. In: Decloedt, Leopold, Herbert van Uffelen en Elisabeth Weissenböck (Hrsg.), Rezeption, Interaktion und Integration. Niederländischsprachige und deutschsprachige Literatur im Kontext. ReeksWiener Schriften zur niederländischen Sprache und Kultur.Wien, Edition Praesens, 2004, S. 193-207.


2005

- Vlaanderen en zijn literaire bronnen. Het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB). In: Ons Erfdeel, Jg. 48, Nr. 2, April 2005, S. 314-316.

- ´Wat onuitgesproken bleef.´ Een nieuwe Rilke-vertaling. [Recensie van: Piet Thomas, Het Getijdenboek] In: De Tijd, 23. April 2005.

- ´Genietend onder een honinglek van geloof?´ Enkele notities rond het toneelstuk ´Leontientje´ van Felix Timmermans. In: AMOS. Online-tijdschrift van de neerlandistiek in Midden-Europa, Wien, 2005.

- Bouwstenen voor de geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen (1903-1907). De briefwisseling Stijn Streuvels – August Vermeylen. In: Marcel de Smedt (Hg.), Op den drempel der wereld-halle. Over Prutske van Stijn Streuvels. Jaarboek 10 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Tielt, Lannoo, 2005, S. 133-181 und 271-273.

- Een verhaal rond Leontientje. Uitleiding bij de heruitgave van Leontientje van Felix Timmermans. Wijnegem, Felix Timmermanskring, 2005, S. 90-96.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Deel 6. Antoon Thiry. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, jg. 13 (Juni 2005), Nr. 29, S. 13-16.

- Een derde leven voor Streuvels [Rezension von: Kathryn Smits, Stijn Streuvels en Emmanuel de Bom. De briefwisseling van de jaren 1900-1914.] In: De Tijd, 8. Oktober 2005.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Deel 7. August van Cauwelaert. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, Nr. 30 (Dezember 2005), S. 17-19.


2006

-De beschrijvingen van Stijn Streuvels [Uitgebreide recensie van: Tom Sintobin, Wie schaft er op de woorden? Vijf keer Streuvels lezen.] In: Spiegel der Letteren, jg. 48, nr. 1, 2006, p. 113-119.

- Nieuw leven voor Streuvels. De briefwisseling van Stijn Streuvels uit de archieven gehaald. [Uitgebreide recensie van: Kathryn Smits, Stijn Streuvels en Emmanuel de Bom. De briefwisseling van de jaren 1900-1914.] In: Streven, jg. 73, nr. 1, jan. 2006, p. 73-77.

- [Met Carl de Strycker:] "Ik zie, ik zie wat jij niet ziet". Intertekstualiteit, invloed en wetenschap. (Nawoord). In: Revolver, jg. 32, nr. 4, 2006, p. 119-120.

- [Met Carl de Strycker:] In overvloed over invloed. (Inleiding)

In: Revolver, jg. 32, nr. 4, 2006, p. 65-68.

- [Met Carl de Strycker:] Twintig auteurs over invloed (samenstelling en redactie)

In: Revolver, jg. 32, nr. 4, 2006, p. 69-120.

- Swane en ´Het woud´. Stijn Streuvels op het toneel en in de opera. In: ZL, jg. 5, nr. 4, juli-aug.-sept. 2006, p. 68-81.

- Filip De Pillecyn en Felix Timmermans. Hun Tweede Wereldoorlog in de briefwisseling tussen Maurice Gilliams en Emmanuel de Bom. In: Filip De Pillecyn Studies II. Hamme, Filip De Pillecyncomité, 2006, p. 37-55.

- ´Felix Timmermans´. In: Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent (red.), Kritisch lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Groningen, Martinus Nijhoff uitgevers, september 2006.

- Een verhaal rond De Zachte Keel. Uitleiding bij de eerste uitgave van De zachte keel van Felix Timmermans. Wijnegem, Felix Timmermanskring, 2006, p. 102-107.

- De rest is nog veel erger. Huwelijken, boeken en de briefwisseling tussen Maurice Gilliams en Emmanuel de Bom. In: Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterenhuis, nr. 11, dec. 2006, p. 21-28.


2007

- Essays over literatuur en de Vlaamse Beweging. [Recensie van: Geert Buelens, Matthijs de Ridder & Jan Stuyck (red.), De Trust der vaderlandsliefde. Over literatuur en Vlaamse Beweging 1890-1940.] In: Spiegel der Letteren, jg. 49, 2007, nr. 1, p. 83-85.

- Te veel beschrijvingen bij Stijn Streuvels? [Recensie van: Tom Sintobin, ´Wie schaft er op de woorden?´ Vijf keer Streuvels lezen.] In: Streven, jg. 74, nr. 5, mei 2007, p. 474-476.

- Oostende in de Nederlandse literatuur. [Recensie van: Tom Sintobin en Koen Rymenants (samenst.), Aan dezelfde zee. Oostende in de Nederlandse literatuur.] In: Streven, jg. 74, nr. 7, juli-aug. 2007, p. 669.

- Een volwassen poëtica, een volwassen auteur. Bij een verhaal van Stijn Streuvels. In: Irena Barbara Kalla (red.), Volwassen worden. Cultuurverschijnsel en literair motief. Wroclaw/Dresden, ATUT/Neisse Verlag, 2007, p. 213-232.

- ´Een boerenfilm van hoog niveau.´ Over de Duitse verfilming van Streuvels´ ´De vlaschaard´. [Recensie van: Roel Vande Winkel en Ine Van Linthout, De vlaschaard 1943. Een Vlaams boek in nazi-Duitsland en een Duitse film in bezet België.] In: Ons Erfdeel, jg. 50, nr. 3, sept. 2007, p. 157-160.

- ´Alsof uit deze verheerlijking van het leven een diepe melancholie opstijgt.´ Het onthaal van De veerman en de jonkvrouw. In: Filip de Pillecyn Studies III. Hamme, Filip De Pillecyncomité, 2007, p. 181-209.

- Stijn Streuvels´ Vlaschaard naar een tweede eeuw. Boek en film herdacht. [Recensie van: Roel Vande Winkel en Ine Van Linthout, De vlaschaard 1943. Een Vlaams boek in nazi-Duitsland en een Duitse film in bezet België en van: Marcel de Smedt (red.), ´Wie heet er u te slijten?´ Over De vlaschaard van Stijn Streuvels.] In: Streven, jg. 74, nr. 10, nov. 2007, p. 954-956.


2008

- Over de studie van auteurshandschriften en tekstvarianten. [Recensie van: Edward Vanhoutte & Marcel De Smedt (red.), Manuscript – Variant – Genese / Genesis.] In: Spiegel der Letteren, jg. 50 (2008), nr. 1, p. 149-150.

- Symbolisme in België. [Recensie van: Der Kuss der Sphinx. Symbolismus in Belgien.]In: Streven, jg. 75, nr. 6, juni 2008, p. 566-568 .

- Van briefwisseling tot tijdschrift (Van Nu en Straks). In: Contextes, jg. 1, nr. 4, 2008. Themanummer L’étude des revues littéraires en Belgique.De studie van literaire tijdschriften in België http://contextes.revues.org/sommaire2983.html

- ‘Een wijze schoonheid, die steeds een beetje weemoedig blijft’. Het onthaal van Mensen achter de dijk. In: Filip de Pillecyn Studies IV. Hamme, Filip De Pillecyncomité, 2008, p. 53-73.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Deel 8. Maurice Roelants.In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, nr. 35 (juni 2008), p. 17-19.

- Die sanfte Kehle. In: Jahrbuch der Felix Timmermansgesellschaft 19. Kleve 2008, p. 58-82.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Deel 9. Jeroen Brouwers.In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, nr. 36 (dec. 2008), p. ….

- Streuvels en de vrijheid. Een kleine briefwisseling met Walschap (1928). In: Zacht Lawijd, jg. 7, nr. 4, okt.-nov.-dec. 2008, p. 82-96.


2009

- Felix Timmermans. Een biografie, kritische beschouwing en bibliografie. Op: www.felixtimmermans.be (website van het Felix Timmermansgenootschap).

- De kracht van het Streuvelslandschap, de kracht van literatuur. In: Praagse Perspectieven 5. Handelingen van het Regionaal Colloquium Neerlandicum van Midden-Europa aan de Karelsuniversiteit te Praag op 20, 21 en 22 september 2007. Speciaal nummer. Praag: Universitaire Pers, 2008 [2009], p. 421-434.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Deel 10. Stijn Streuvels. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, nr. 37 (juni 2009), p. 22-24.

- Door wie? Op welk gezag? Het onrustige zoeken van Pol le Roy. In: L. de Vos, Y. T’Sjoen en L. Stynen (red.), Verbrande schrijvers. ‘Culturele’ collaboratie in Vlaanderen (1933-1953). Gent, Academia Press, 2009, p. 183-203.

- ‘Felix, sedert gij schrijft is Vlaanderen veel schoner geworden.’ Timmermans, De Pillecyn, Gilliams, De Bom en hun oorlog. In: Marc Somers (red.), Verheugt elkander. Jaarboek 2009 van het Felix Timmermansgenootschap. Lier, 2009, p. 181-207.

- Een ontembaar verlangen naar het verleden. Bij Joseph Roths zeventigste sterfjaar. In: Streven, jg. 76, nr. 11, november 2009, p. 942-946.


2010

- Bouwstenen voor de receptiegeschiedenis van Gilliams´ dichtwerk. De ontvangst van twee verzamelbundels (1938 en 1964). In: Liesbeth van Melle en Yves ´t Sjoen (red.), Over´Winter te Schilde´ van Maurice Gilliams. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010 (zu erscheinen).

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Deel 11. Cyriel Buysse. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, nr. 3… (juni 2010), S. …

- [met Sjoerd van Faassen,] Stijn Streuvels en de oprichting van het tijdschrift Groot-Nederland. In: Stijn Vanclooster en Marcel De Smedt (red.), Stijn Streuvels en de Europese literatuur. Jaarboek 15 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2010, p. 185-204.
- ´Dat heeft Cyriel Buysse gedaan.´ Felix Timmermans en Cyriel Buysse. In: Louis Vercammen (red.), Een druppel zon. Jaarboek 2010 van het Felix Timmermansgenootschap. Lier: Felix Timmermansgenootschap, 2010, p. 71-80.

- ´In naam van de mens.´ [Recensie van: Stijn Tormans, Verhalen en reportages.] In: Streven, jg. 77, nr. 10 (nov. 2010), p. 956-957.
- Een vitale melancholicus. Wiel Kusters´ portret van Pierre Kemp. In: Streven, jg. 77, nr. 11 (dec. 2010), p. 1022-1026. - Ten geleide. In: Stijn Vanclooster en Marcel De Smedt (red.), Stijn Streuvels en de Europese literatuur. Jaarboek 15 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2010, p. 7-10.


2011

- Mijmeringen van een Gezelle-telg. [Recensie van: Johan van Iseghem (red.), Caesar Gezelle, Mijmeringen.] In: Spiegel der Letteren, febr. 2011, p. 97-98.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Deel 12. Karel van de Woestijne. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, nr. 41. (juli 2011), p. 31-35.

- Emmanuel de Bom. In: De toekomst is bezig. 125 jaar KANTL. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2011, p. 68-71

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Aflevering 13. Menno ter Braak. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, nr. 42. (dec. 2011), p. 35-36.

- Dankbarkeit und Ewigkeitshoffnung. Een nieuwe Duitse vertaling van Adagio. In: Louis Vercammen (red.), De vogel en de steen. Jaarboek 2011 van het Felix Timmermans-Genootschap. Lier: Felix Timmermans-Genootschap, 2011 p. 79-86.

- Nescio en het verlangen. In: Streven, jg. 78, nr. 12 (dec. 2011), p.1027-1031.

- Zakenmanschap en humanisme. De biografie van Willem Elsschot. In: Streven, jg. 79, nr. 1 (jan. 2012), p. 69-73.


2012

- Reizen om te leven. [Recensie van: David Schmidhofer, Reise in die Freiheit.] In: Rekto: Verso, nr. 52, mei-juni 2012. Zie http://www.rektoverso.be/artikel/reizen-om-te-leven

- Een schrijver ziet meer. [Recensie van: Een schrijver ziet meer. Nederlandse auteurs en het Rijksmuseum.] In: Streven, jg. 79, nr. 5 (mei 2012), p. 467-468.

- ´Er bloeien in het donker geen prachtiger orchideeёn´. Over de receptie van Maurice Gilliams´ poёzie. In: Zacht Lawijd, jg. 11, nr. 33, p. 88-115.

- Dankbarkeit und Ewigkeitshoffnung.Eine neue deutsche Übersetzung von Adagio. In: Jahrbuch der Felix-Timmermans-Gesellschaft 2011, p. 71-76.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Aflevering 14/2. Menno ter Braak. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, nr. 43. (juni 2012), p. 32-34.

- Reizen, een school voor het leven [Recensie van: David Schmidhofer, Reis naar de vrijheid.] In: Tertio. 4 juli 2012, p. 10.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Aflevering 14/1. Alfred van der Hallen. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, nr. 44. (december 2012), p. 36-37.

- ´Nawoord´. In: David Schmidhofer, Reis naar de vrijheid. Berlin: Autumnus, 2012, p. 74-75.


2013

- De geniaalste schrijver sinds Cervantes. Over Miguel de Unamuno. In: Streven 80/1, jan. 2013, p. 78-83.

- De Acht. Hongarijes highway naar de moderne schilderkunst. In: Streven 80/2, febr. 2013, p.171-176.

- ´Gärtnerglück´. In: Profession! Newsletter für Beruf und Freilerner. 2013, nr. 1, p. 12-15.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Aflevering 14/2. Alfred van der Hallen. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, nr. 45. (juni 2013), p. 29-31.

- De poёtica van Stijn Streuvels. In: Mededelingen van de Leuvense Germanistenvereniging. Jg. 2013, 1, p. 52-54.

- Nostalgisch en koningsgezind. Joseph Roth in de Lage Landen. In: Streven 80/12, dec. 2013, p. 1032-1036.

- ´Een eer voor onze taal´. Filip De Pillecyn recenseert en bloemleest Maurice Gilliams. In: Filip De Pillecyn Studies IX. Antwerpen: Filip De Pillecyn Comité, 2013, p. 17-30.


2014

- De visie op de mens van Imre Madách. In: Passage. Tijdschrift voor Europese literatuur & cultuur, 1/2, jan.-maart 2014, p. 7-22.
- Met gezag en con amore. Een biografie van de familie Pée. [Recensie van: Nico van Campenhout (red.), Een man, zijn vrouw en hun twee zonen. Een collectieve biografie van de familie Pée.] In: Spiegel der Letteren 56/1, jan. 2014, p. 103-107.

- ´Eerst en vooral mensch´. De briefwisseling tussen Stijn Streuvels en Ernest Claes. In: Streven 81/4, april 2014, p. 344-348.

- De zachte melancholie van een meesterlijke pen. Bij een van Anton Van Wilderodes vroegste boekbesprekingen. In: Nieuwsbrief Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode, 19/2, mei-aug. 2014, p. 5-10.

- Zijn verloren droom en lonkend verlangen. Anton van Wilderode over Joseph Roth. In: Passage. Tijdschrift voor Europese literatuur & cultuur, 2/1, 2014-2015, p. 63-69.


2015

- Belgische kunstenaars in Domburg 1914-1918. [Recensie van: Francisca van Vloten (red.), Tijdelijk Thuisland. Belgische kunstenaars in Domburg.] In: Streven 82/1, p. 93-94.

- Frederik van Eeden is onontkoombaar. In: Francisca van Vloten (red.), Herinnering is een kostbare gave. Liber Amicorum. Domburg: De Factory, 2015, p. 175.

- Wenen in de Eerste Wereldoorlog. In: Streven 82/5, mei 2015, p. 475-477.

- Biografie van een levenwekker. [Recensie van: Romain Vanlandschoot, Hugo Verriest.] In: Streven 82/6, p. 559-562.

- Naar een nieuw pantheon. De Hongaarse architect Pál Ligeti in Vlaanderen. In: Zuurvrij. Berichten uit het Letterenhuis, nr. 28, p. 97-104.


2016

- Emmanuel de Bom en Leo Simons: vrienden die bruggen bouwden. In: [te verschijnen, Wereldbibliotheek]

- Seyss-Inquart en de Duitse bezettingspolitiek in Nederland. [Recensie van: Johannes Koll, Arthur Seyss-Inquart und die deutsche Besatzungspolitik in den Niederlanden.] In: Streven 83/2, p. 182-184

- Onvergetelijke brieven. [Recensie van: Shaun Usher (red.), Brieven van belang. Onvergetelijke correspondentie.] In: Streven 83/3, p. 283-284.

- ´De nazi´s maakten propaganda met U´. Antoon Coolen, Stijn Streuvels en de oorlog. In: De Parelduiker, 21/1, jan. 2016, p. 35-53.

- ´De eerlijkheid van de belijdenis. Anton van Wilderode over Maurice Gilliams´. In: Nieuwsbrief Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode, 21/1, zomer 2016, p. 5-9.

- ´Mij zo klein voelen.´ De biografie van Ernest Claes. In: Streven 83/8, sept. 2016, p. 757-759.

- Een kunstboek en een Streuvelsklassieker over de ast. In: Streven 83/8, sept. 2016, p. 760-761.

- De relatie tussen Ernest Claes en Felix Timmermans. In: Marc Somers (red.), Eeuwig jonge Pallieter. Jaarboek 2016 van het Felix Timmermans-Genootschap. Lier: Felix Timmermans-Genootschap, 2016, p. 125-138.

- Felix Timmermans in Oostenrijk. Over zijn vertaler Paul Wimmer. In: Marc Somers (red.), Eeuwig jonge Pallieter. Jaarboek 16 van het Felix Timmermans-Genootschap. Lier: Felix Timmermans-Genootschap, 2016, p. 139-158.

- Vernieuwend en klassiek. Toon Breës over Stijn Streuvels. [Recensie van: Toon Breës, Stijn Streuvels. Een biografische en kritische synthese.]. In: Ons Erfdeel, nov. 2016, nr. 4, p. 175-178.


2017

- Felix Timmermans en Stijn Streuvels. Hun relatie volgens Toon Breës. In: Marc Somers (red.), O, dagenmelker. Jaarboek 2017 van het Felix Timmermans-Genootschap. Lier: Felix Timmermans-Genootschap, 2016, p. 73-97.

- Anton van Wilderode in het Duits. Zijn vertaler Paul Wimmer. In: Nieuwsbrief Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode, 22/2, winter 2017, p. 7-11.


2018

- Elsschot als dichter. In: Streven 85/1, jan.-febr. 2018, p. 105-106.

- Dodelijke opera. In: Streven 85/1, jan.-febr. 2018, p. 106-107.

- ´Den visionair van ´s levens diepere fantastiek´. Een biografie van Paul-Gustave van Hecke. In: Streven 85/3, mei-juni 2018, p. 316-323.


- ‘Een krachtig en telkens vernieuwd geluk’. De briefwisseling tussen Stijn Streuvels en Antoon Coolen. In: Marcel De Smedt (red.), Nu danst de zonne. Jaarboek 23 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Kortrijk, Stijn Streuvelsgenootschap, 2018, p. 285-290 en p. 326-328.


- ´Een boek dat me ten hoogste voldoet.´ De briefwisseling van Antoon Coolen en Stijn Streuvels. In: Zuurvrij. Berichten uit het Letterenhuis, nr. 35, dec. 2018, p. 98-107.


2019

- ´Dat ik in geen litteraire en vriendschapsbetrekking een bitterder ontgoocheling zou kennen.´ Stijn Streuvels, Antoon Coolen en hun oorlog. In: Marcel De Smedt (red.), Uitgelezen werk. Jaarboek 24 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Kortrijk, Stijn Streuvelsgenootschap, 2019, p. 265-281 en 329-341.


Bücher

- ‘Ik ga voyageeren door Amerika.’ De Amerikaanse concertreis (1893-1894) van Julius J.B. Schrey. Mit Jan Dewilde und Edward Vanhoutte. Gent, Köngliche Akademie für niederländische Sprach- und Literaturwissenschaft, CTB-cahiers 1, 2003.

- ´De rest is nog veel erger.´ De briefwisseling tussen Maurice Gilliams en Emmanuel de Bom. Herausgabe des Briefwechsels MG-EdB mit biografische rund literar-historischen Einführung und Kommentar. Kapellen, Pelckmans, Dezember 2006.

- Een verhaal rond... De ontstaansgeschiedenis van vijf toneelwerken van Timmermans.
Wijnegem, Felix Timmermanskreis, 2007.

- De Kapel, De Maatschappij der Nieuwe Concerten en Kunst van Heden. Artistieke revival in Vlaanderen (1900-1950). Mit Jan Dewilde, Erwin Joos und Jan Moulaert. Zu erscheinen.

- Stijn Streuvels en de Europese literatuur. Jaarboek 15 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Red. met Marcel De Smedt. Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2010.

- Reis naar de vrijheid. [Übersetzung von: David Schmidhofer: Reise in die Freiheit. Berlin: Autumnus, 2012]

- De Kapel. Tussen droom en daad. Anarchie en artistieke heropleving in Antwerpen rond 1900. M.m.v. Jan Moulaert en Erwin Joos. Antwerpen: VZW Eugeen Van Mieghem, 2013.

- Ik wensch u de Zon. De briefwisseling tussen Stijn Streuvels en Karel van de Woestijne. Met Bert Van Raemdonck. Berlin: Autumnus Verlag, 2014.- Een altijd vernieuwd geluk. Stijn Streuvels & Antoon Coolen. Briefwisseling. Tielt, Lannoo, 2018, 391 p.

Vorträge auf Kolloquien, Kongressen u.d.[1]


- Bestuurslid van het Felix Timmermansgenootschap.

- Bestuurslid van de Felix Timmermanskring.

- Medewerker aan tentoonstellingen rond de vijftigste overlijdensdatum van Emmanuel de Bom en rond Van Nu en Straks in de Koninklijke Academie te Gent, het Arboretum te Kalmthout en de gemeentelijke bibliotheek te Kalmthout (2003) en in het museum Albert Van Dijck (2004).

- Projecten als assistent aan de Abteilung für Nederlandistik, Universität Wien: coördinator van het project-Anton van Wilderode in het Duitse taalgebied en coredacteur van een Nederlands-Duits-Hongaarse anthologie uit het werk van Van Wilderode; projecten rond literatuur op het internet; leiden van seminaries Nederlandse literatuur; organiseren van lezingen en een literaire studiereis; coördinatie van de afdelingsbibliotheek; coördinatie, uitschrijven en eindredactie van e-learning colleges over literatuur.

- ‘Het begin der historische opfrissing.’ De Kapel: artistieke beweging rond 1900.

Vortrag auf dem Kolloquium ´Epistolaria. Studiedag Tekstgenese´. Antwerpen, AMVC-Literaturhaus, 19. Sept. 2001.

- Anarchismus in Antwerpen um 1900.

Vortrag auf dem Kolloquium ´Anarchismus und Utopie´, Freie Universität Berlin, 17. Okt. 2003.

- Een brug tussen West-Vlaanderen en Antwerpen. Emmanuel De Bom, Stijn Streuvels en de Kalmthoutse heide.

Vortrag bei der akademischen Eröffnung der Gedenkausstellung über Emmanuel De Bom. Kalmthout, Rathaus, 18. okt. 2003.

- Juni 1900: Stijn Streuvels houdt zijn eerste publieke voordracht.

Vortrag voor de literaire kring ´Ex Libris´, Deurne, 1. Sept. 2004.

- Presentationen meines Dissertationsprojektes in Oldenburg (Nov. 2004), Wien (Nov. 2005) und Münster (Nov. 2006).

- ´De rest is nog veel erger.´ De briefwisseling tussen Maurice Gilliams en Emmanuel de Bom.´

Einführung und Presentation der Herausgabe der Briefwechsel zwischen MG und EdB. Antwerpen, AMVC-Literaturhaus, 11. Mai 2007.

- Van briefwisseling tot tijdschrift (Van Nu en Straks).

Vortrag auf dem Kolloquium/Journées d´étude ´De studie van literaire tijdschriften in België : methodes en perspectieven/L´étude de revues littéraires en Belgique : questions de méthode et perspectives. Katholische Universität Löwen, 29. Mai 2007.

- De kracht van het Streuvelslandschap, de kracht van literatuur.

Vortrag auf dem Regionalen Kolloquium für Niederlandistenci. Prag, Karlsuniversität, 22. Sept. 2007.

- Eine autonome, poetologische oder biografische Lesart? Die Kraft einer Erzählung von Stijn Streuvels, die Kraft der Literatur.

[1]Die meisten Vorträge sind als Publikation erschienen (siehe Liste oben).

Sprache:
Nederlands
Deutsch
English
Magyar

Kontakt:
E-Mail: info@goodwording.eu
Tel.:
+43 (0)681 1057 38 44
+36 20 252 47 59

Dissertation
Links