Artikelen en recensies

1996

- Over het Gruuthusehandschrift en het Egidiuslied. In: Kajee, studententijdschrift van de Kulak, 1996, p. 12-18.


2000

- Raakpunten tussen Streuvels’ brieven en literaire werk. In: Piet Thomas (red.), Vrienden en wapenbroeders. Jaarboek 5 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Tielt, Lannoo, 2000, p. 175-195 en 357-359.


2001

- Brieven die deuren openden. Stijn Streuvels en Lode Baekelmans. In: Piet Thomas (red.), Stijn Streuvels en zijn biografen. Jaarboek 6 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Tielt, Lannoo, 2001, p. 57-72 en 282-283.

- Drie keer mis, De Pillecyn! In: Piet Thomas (red.), Stijn Streuvels en zijn biografen. Jaarboek 6 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Tielt, Lannoo, 2001, p. 73-80 en 284.

- Lentewinden waaien over Vlaanderen. De Kapel en het tijdschrift Alvoorder. In: De Parelduiker (Willem Elsschotnummer), jg. 6 (2001), nr. 4/5, p. 42-53.

- Camille Melloy. In: Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift, jg. 1 (2001), nr. 1, p. 34-39. - Anarchisme in een kapel. In: Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterenhuis. Antwerpen, AMVC, jg. 1 (dec. 2001), nr. 1, p. 35-38.


2002

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Deel 1. Lode Baekelmans. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, jg. 12 (juli 2002), nr. 23, p. 18-21.

- ‘Die heren ergeren zich altijd aan het detail’. Een brief van Streuvels aan Walschap. In: Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift, jg. 1 (2002), nr. 3, p. 20-25.


2003

- ‘Eenen nieuwen morgen vol zonnige dromen. Hoe De Kapel leven bracht in het Antwerpse cultuurlandschap.’ In: Kunsttijdschrift Vlaanderen, jg. 52, nr. 295 (april 2003), p. 90-98.

- ‘Een kruising van een grand seigneur en een oermens.’ [Recensie van: Harry G.M. Prick, Een vreemdeling op de wegen. Het leven van Lodewijk van Deyssel vanaf 1890.] In: De Financieel Economische Tijd. (Tijd Cultuur), 16 april 2003.

- Vergeten Vlaamse Koppen. [Recensie van: Stefan Brijs, De vergeethoek.] In: De Financieel Economische Tijd. (Tijd Cultuur), 30 april 2003.

- ‘Weemoedige blijdschap van te leven.’ Maurice Gilliams en Emmanuel de Bom. In: Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterenhuis. Antwerpen, AMVC-Letterenhuis, jg. 2 (juni 2003), nr. 2, p. 26-29.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Deel 3. Emmanuel de Bom. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, jg. 13 (juni 2003), nr. 25, p. 19-22.

- De opgemaakte dode. [Recensie van: Georges Rodenbach, De beiaardier.] In: De Financieel Economische Tijd. (Tijd Cultuur), 2 juli 2003.

- De ernst van humor. [Recensie van: Piet Paaltjens, Snikken en grimlachjes.] In: De Financieel Economische Tijd. (Tijd Cultuur), 16 juli 2003.

- Karel van den Oever. In: Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent (red.), Kritisch lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Groningen, Martinus Nijhoff uitgevers, augustus 2003.

- Een brug tussen West-Vlaanderen en Antwerpen. Emmanuel De Bom, Stijn Streuvels en de Kalmthoutse heide. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2003, afl. 3, p. 339- 346.

- Een Friese Ivanhoe. [Recensie van: Jacob van Lennep, De roos van Dekama.] In: De Financieel Economische Tijd. (Tijd Cultuur), 3 sept. 2003.

- [Met Bert van Raemdonck] Met de blik op Frankrijk. Maurice Gilliams, Karel van de Woestijne en Emmanuel de Bom. In: Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterenhuis, dec. 2003, nr. 5, p. 92-95.

- ‘Het begin der historische opfrissing.’ De Kapel: artistieke beweging rond 1900. In: Edward Vanhoutte en Yves T’Sjoen (red.), Epistolaria. Tekstgenetische studies. Antwerpen, AMVC, 2003, p. 113-139.

- Hoe het was, is en zal zijn. [Recensie van: Jan van Boendale, Lekenspiegel.] In: De Tijd (Pigment, Boeken), 5 dec. 2003.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Deel 4. Maurice Gilliams. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, jg. 13 (december 2003), nr. 26, p. 21-24.

- Felix Timmermans en het tijdschrift Alvoorder. In: Louis Vercammen (samenst.), De jaren gaan voorbij. Jaarboek 2002 van het Felix Timmermansgenootschap. Lier, Van In, 2002, p. 70-85.

- Een verhaal rond ‘Salomé’. Uitleiding bij de heruitgave van De hemelse Salomé van Felix Timmermans. Wijnegem, Felix Timmermanskring, 2002, p. 69-75.

- ‘Als de stemming van een lenteweder’. De ontvangst van Lenteleven in Vlaanderen en Nederland. In: Marcel De Smedt (red.), ‘Ik was een versnoekte kwâjongen in mijn tijd. Streuvels’ debuutbundel Lenteleven. Jaarboek 7 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Tielt, Lannoo, 2002, p. 119-150 en 354-355.

- Biografie van een ‘Wonderknape’. [Recensie van: Romain Vanlandschoot, Albrecht Rodenbach.] In: De Financieel Economische Tijd (Tijd Cultuur), 23 okt. 2002.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Deel 2. Karel van den Oever. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, jg. 12 (december 2002), nr. 24, p. 24-28.

- Roelants en Elsschot in staat van verdichting. In: Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterenhuis. Antwerpen, AMVC-Letterenhuis, jg. 2 (dec. 2002), nr. 1, p. 48-52.

- Camille Melloy vertaalt Het kerstekind. In: Marcel De Smedt (red.), Kerstwake. Jaarboek 8 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Tielt, Lannoo, 2003, p. 217-238 en 272-273.

- Een verhaal rond Pirroen. Uitleiding bij de heruitgave van Mijnheer Pirroen van Felix Timmermans. Wijnegem, Felix Timmermanskring, 2003, p. 69-75.


2004

- Tintelend van werkelijk leven en kleur. Boek en tentoonstelling over volksschilder Marten Melsen. In: De Tijd (Pigment, Boeken), 17 jan. 2004.

- Denk aan het werk. Maurice Gilliams aan Emmanuel de Bom over schrijven. In: Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterenhuis. Antwerpen, AMVC-Letterenhuis, jg. 3 (juni 2004), nr. 2, p. 40-44.

- Nieuwe vertaling van de psalmen. [Recensie van Piet Thomas, De psalmen]. In: De Tijd (Pigment, Boeken), 28 aug. 2004.

- Een verhaal rond de Ster. Uitleiding bij de heruitgave van En waar de ster bleef stille staan van Felix Timmermans. Wijnegem, Felix Timmermanskring, 2004, p. 75-80.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Deel 5. Godfried Bomans. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, jg. 13 (juni 2004), nr. 27, p. 15-19.

- Was Briefe nicht alles aussagen können. Lektüre einer Autorenkorrespondenz. In: Decloedt, Leopold, Herbert van Uffelen en Elisabeth Weissenböck (Hrsg.), Rezeption, Interaktion und Integration. Niederländischsprachige und deutschsprachige Literatur im Kontext. ReeksWiener Schriften zur niederländischen Sprache und Kultur.Wien, Edition Praesens, 2004, p. 193-207.

2005

- Vlaanderen en zijn literaire bronnen. Het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB). In: Ons Erfdeel, jg. 48, nr. 2, april 2005, p. 314-316.

- ´Wat onuitgesproken bleef.´ Een nieuwe Rilke-vertaling. [Recensie van: Piet Thomas, Het Getijdenboek] In: De Tijd, 23 april 2005.

- ´Genietend onder een honinglek van geloof?´ Enkele notities rond het toneelstuk ´Leontientje´ van Felix Timmermans. In: AMOS. Online-tijdschrift van de neerlandistiek in Midden-Europa, Wien, 2005.

- Bouwstenen voor de geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen (1903-1907). De briefwisseling Stijn Streuvels – August Vermeylen. In: Marcel de Smedt (red.), Op den drempel der wereld-halle. Over Prutske van Stijn Streuvels. Jaarboek 10 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Tielt, Lannoo, 2005, p. 133-181 en 271-273.

- Een verhaal rond Leontientje. Uitleiding bij de heruitgave van Leontientje van Felix Timmermans. Wijnegem, Felix Timmermanskring, 2005, p. 90-96.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Deel 6. Antoon Thiry. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, jg. 13 (juni 2005), nr. 29, p. 13-16.

- Een derde leven voor Streuvels [Recensie van: Kathryn Smits, Stijn Streuvels en Emmanuel de Bom. De briefwisseling van de jaren 1900-1914.] In: De Tijd, 8 oktober 2005.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Deel 7. August van Cauwelaert. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, nr. 30 (december 2005), p. 17-19.


2006

-De beschrijvingen van Stijn Streuvels [Uitgebreide recensie van: Tom Sintobin, Wie schaft er op de woorden? Vijf keer Streuvels lezen.] In: Spiegel der Letteren, jg. 48, nr. 1, 2006, p. 113-119.

- Nieuw leven voor Streuvels. De briefwisseling van Stijn Streuvels uit de archieven gehaald. [Uitgebreide recensie van: Kathryn Smits, Stijn Streuvels en Emmanuel de Bom. De briefwisseling van de jaren 1900-1914.] In: Streven, jg. 73, nr. 1, jan. 2006, p. 73-77.

- [Met Carl de Strycker:] "Ik zie, ik zie wat jij niet ziet". Intertekstualiteit, invloed en wetenschap. (Nawoord). In: Revolver, jg. 32, nr. 4, 2006, p. 119-120.

- [Met Carl de Strycker:] In overvloed over invloed. (Inleiding)

In: Revolver, jg. 32, nr. 4, 2006, p. 65-68.

- [Met Carl de Strycker:] Twintig auteurs over invloed (samenstelling en redactie)

In: Revolver, jg. 32, nr. 4, 2006, p. 69-120.

- Swane en ´Het woud´. Stijn Streuvels op het toneel en in de opera. In: ZL, jg. 5, nr. 4, juli-aug.-sept. 2006, p. 68-81.

- Filip De Pillecyn en Felix Timmermans. Hun Tweede Wereldoorlog in de briefwisseling tussen Maurice Gilliams en Emmanuel de Bom. In: Filip De Pillecyn Studies II. Hamme, Filip De Pillecyncomité, 2006, p. 37-55.

- ´Felix Timmermans´. In: Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent (red.), Kritisch lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Groningen, Martinus Nijhoff uitgevers, september 2006.

- Een verhaal rond De Zachte Keel. Uitleiding bij de eerste uitgave van De zachte keel van Felix Timmermans. Wijnegem, Felix Timmermanskring, 2006, p. 102-107.

- De rest is nog veel erger. Huwelijken, boeken en de briefwisseling tussen Maurice Gilliams en Emmanuel de Bom. In: Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterenhuis, nr. 11, dec. 2006, p. 21-28.


2007

- Essays over literatuur en de Vlaamse Beweging. [Recensie van: Geert Buelens, Matthijs de Ridder & Jan Stuyck (red.), De Trust der vaderlandsliefde. Over literatuur en Vlaamse Beweging 1890-1940.] In: Spiegel der Letteren, jg. 49, 2007, nr. 1, p. 83-85.

- Te veel beschrijvingen bij Stijn Streuvels? [Recensie van: Tom Sintobin, ´Wie schaft er op de woorden?´ Vijf keer Streuvels lezen.] In: Streven, jg. 74, nr. 5, mei 2007, p. 474-476.

- Oostende in de Nederlandse literatuur. [Recensie van: Tom Sintobin en Koen Rymenants (samenst.), Aan dezelfde zee. Oostende in de Nederlandse literatuur.] In: Streven, jg. 74, nr. 7, juli-aug. 2007, p. 669.

- Een volwassen poëtica, een volwassen auteur. Bij een verhaal van Stijn Streuvels. In: Irena Barbara Kalla (red.), Volwassen worden. Cultuurverschijnsel en literair motief. Wroclaw/Dresden, ATUT/Neisse Verlag, 2007, p. 213-232.

- ´Een boerenfilm van hoog niveau.´ Over de Duitse verfilming van Streuvels´ ´De vlaschaard´. [Recensie van: Roel Vande Winkel en Ine Van Linthout, De vlaschaard 1943. Een Vlaams boek in nazi-Duitsland en een Duitse film in bezet België.] In: Ons Erfdeel, jg. 50, nr. 3, sept. 2007, p. 157-160.

- ´Alsof uit deze verheerlijking van het leven een diepe melancholie opstijgt.´ Het onthaal van De veerman en de jonkvrouw. In: Filip de Pillecyn Studies III. Hamme, Filip De Pillecyncomité, 2007, p. 181-209.

- Stijn Streuvels´ Vlaschaard naar een tweede eeuw. Boek en film herdacht. [Recensie van: Roel Vande Winkel en Ine Van Linthout, De vlaschaard 1943. Een Vlaams boek in nazi-Duitsland en een Duitse film in bezet België en van: Marcel de Smedt (red.), ´Wie heet er u te slijten?´ Over De vlaschaard van Stijn Streuvels.] In: Streven, jg. 74, nr. 10, nov. 2007, p. 954-956.


2008

- Over de studie van auteurshandschriften en tekstvarianten. [Recensie van: Edward Vanhoutte & Marcel De Smedt (red.), Manuscript – Variant – Genese / Genesis.] In: Spiegel der Letteren, jg. 50 (2008), nr. 1, p. 149-150.

- Symbolisme in België. [Recensie van: Der Kuss der Sphinx. Symbolismus in Belgien.]In: Streven, jg. 75, nr. 6, juni 2008, p. 566-568 .

- Van briefwisseling tot tijdschrift (Van Nu en Straks). In: Contextes, jg. 1, nr. 4, 2008. Themanummer L’étude des revues littéraires en Belgique.De studie van literaire tijdschriften in België http://contextes.revues.org/sommaire2983.html

- ‘Een wijze schoonheid, die steeds een beetje weemoedig blijft’. Het onthaal van Mensen achter de dijk. In: Filip de Pillecyn Studies IV. Hamme, Filip De Pillecyncomité, 2008, p. 53-73.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Deel 8. Maurice Roelants.In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, nr. 35 (juni 2008), p. 17-19.

- Die sanfte Kehle. In: Jahrbuch der Felix Timmermansgesellschaft 19. Kleve 2008, p. 58-82.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Deel 9. Jeroen Brouwers.In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, nr. 36 (dec. 2008), p. ….

- Streuvels en de vrijheid. Een kleine briefwisseling met Walschap (1928). In: Zacht Lawijd, jg. 7, nr. 4, okt.-nov.-dec. 2008, p. 82-96.


2009

- Felix Timmermans. Een biografie, kritische beschouwing en bibliografie. Op: www.felixtimmermans.be (website van het Felix Timmermansgenootschap).

- De kracht van het Streuvelslandschap, de kracht van literatuur. In: Praagse Perspectieven 5. Handelingen van het Regionaal Colloquium Neerlandicum van Midden-Europa aan de Karelsuniversiteit te Praag op 20, 21 en 22 september 2007. Speciaal nummer. Praag: Universitaire Pers, 2008 [2009], p. 421-434.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Deel 10. Stijn Streuvels. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, nr. 37 (juni 2009), p. 22-24.

- Door wie? Op welk gezag? Het onrustige zoeken van Pol le Roy. In: L. de Vos, Y. T’Sjoen en L. Stynen (red.), Verbrande schrijvers. ‘Culturele’ collaboratie in Vlaanderen (1933-1953). Gent, Academia Press, 2009, p. 183-203.

- ‘Felix, sedert gij schrijft is Vlaanderen veel schoner geworden.’ Timmermans, De Pillecyn, Gilliams, De Bom en hun oorlog. In: Marc Somers (red.), Verheugt elkander. Jaarboek 2009 van het Felix Timmermansgenootschap. Lier, 2009, p. 181-207.

- Een ontembaar verlangen naar het verleden. Bij Joseph Roths zeventigste sterfjaar. In: Streven, jg. 76, nr. 11, november 2009, p. 942-946.


2010

- Bouwstenen voor de receptiegeschiedenis van Gilliams´ dichtwerk. De ontvangst van twee verzamelbundels (1938 en 1964). In: Liesbeth van Melle en Yves ´t Sjoen (red.), Over´Winter te Schilde´ van Maurice Gilliams. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010 (te verschijnen).

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Deel 11. Cyriel Buysse. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, nr. 3.. (juni 2010), p. …

- [met Sjoerd van Faassen,] Stijn Streuvels en de oprichting van het tijdschrift Groot-Nederland. In: Stijn Vanclooster en Marcel De Smedt (red.), Stijn Streuvels en de Europese literatuur. Jaarboek 15 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2010, p. 185-204.

- ´Dat heeft Cyriel Buysse gedaan.´ Felix Timmermans en Cyriel Buysse. In: Louis Vercammen (red.), Een druppel zon. Jaarboek 2010 van het Felix Timmermansgenootschap. Lier: Felix Timmermansgenootschap, 2010, p. 71-80.

- ´In naam van de mens.´ [Recensie van: Stijn Tormans, Verhalen en reportages.] In: Streven, jg. 77, nr. 10 (nov. 2010), p. 956-957.

- Een vitale melancholicus. Wiel Kusters´ portret van Pierre Kemp. In: Streven, jg. 77, nr. 11 (dec. 2010), p. 1022-1026.

- Ten geleide. In: Stijn Vanclooster en Marcel De Smedt (red.), Stijn Streuvels en de Europese literatuur. Jaarboek 15 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2010, p. 7-10.


2011

- Mijmeringen van een Gezelle-telg. [Recensie van: Johan van Iseghem (red.), Caesar Gezelle, Mijmeringen.] In: Spiegel der Letteren, febr. 2011, p. 97-98.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Deel 12. Karel van de Woestijne. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, nr. 41. (juli 2011), p. 31-35.

- Emmanuel de Bom. In: De toekomst is bezig. 125 jaar KANTL. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2011, p. 68-71

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Aflevering 13. Menno ter Braak. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, nr. 42. (dec. 2011), p. 35-36.

- Dankbarkeit und Ewigkeitshoffnung. Een nieuwe Duitse vertaling van Adagio. In: Louis Vercammen (red.), De vogel en de steen. Jaarboek 2011 van het Felix Timmermans-Genootschap. Lier: Felix Timmermans-Genootschap, 2011 p. 79-86.

- Nescio en het verlangen. In: Streven, jg.78, nr. 12 (dec. 2011), p.1027-1031.


2012

- Zakenmanschap en humanisme. De biografie van Willem Elsschot. In: Streven, jg. 79, nr. 1 (jan. 2012), p. 69-73.

- Een schrijver ziet meer. [Recensie van: Een schrijver ziet meer. Nederlandse auteurs en het Rijksmuseum.] In: Streven, jg. 79, nr. 5 (mei 2012), p. 467-468.

- ´Er bloeien in het donker geen prachtiger orchideeёn´. Over de receptie van Maurice Gilliams´ poёzie. In: Zacht Lawijd, jg. 11, nr. 33, p. 88-115.

- Dankbarkeit und Ewigkeitshoffnung.Eine neue deutsche Übersetzung von Adagio. In: Jahrbuch der Felix-Timmermans-Gesellschaft 2011, p. 71-76.

- Reizen om te leven. [Recensie van: David Schmidhofer, Reise in die Freiheit.] In: Rekto: Verso, nr. 52, mei-juni 2012. Zie http://www.rektoverso.be/artikel/reizen-om-te-leven

- Reizen, een school voor het leven [Recensie van: David Schmidhofer, Reis naar de vrijheid.] In: Tertio. 4 juli 2012, p. 10.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Aflevering 14/2. Menno ter Braak. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, nr. 43. (juni 2012), p. 32-34.

- ´Nawoord´. In: David Schmidhofer, Reis naar de vrijheid. Berlin: Autumnus, 2012, p. 74-75.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Aflevering 14/1. Alfred van der Hallen. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, nr. 44. (december 2012), p. 36-37.


2013

- De geniaalste schrijver sinds Cervantes. Over Miguel de Unamuno. In: Streven 80/1, jan. 2013, p. 78-83.

- De Acht. Hongarijes highway naar de moderne schilderkunst. In: Streven 80/2, febr. 2013, p.171-176.

- ´Gärtnerglück´. In: Profession! Newsletter für Beruf und Freilerner. 2013, nr. 1, p. 12-15.

- Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Aflevering 14/2. Alfred van der Hallen. In: Zilveren Verpozingen. Berichten van de Felix Timmermanskring, nr. 45. (juni 2013), p. 29-31.

- De poёtica van Stijn Streuvels. In: Mededelingen van de Leuvense

Germanistenvereniging. Jg. 2013, 1, p. 52-54.

- Nostalgisch en koningsgezind. Joseph Roth in de Lage Landen. In: Streven 80/12, dec. 2013, p. 1032-1036.

- ´Een eer voor onze taal´. Filip De Pillecyn recenseert en bloemleest Maurice Gilliams. In: Filip De Pillecyn Studies IX. Antwerpen: Filip De Pillecyn Comité, 2013, p. 17-30.


2014

- De visie op de mens van Imre Madách. In: Passage. Tijdschrift voor Europese literatuur & cultuur, 1/2, jan.-maart 2014, p. 7-22.

- Met gezag en con amore. Een biografie van de familie Pée. [Recensie van: Nico van Campenhout (red.), Een man, zijn vrouw en hun twee zonen. Een collectieve biografie van de familie Pée.] In: Spiegel der Letteren 56/1, jan. 2014, p. 103-107.

- ´Eerst en vooral mensch´. De briefwisseling tussen Stijn Streuvels en Ernest Claes. In: Streven 81/4, april 2014, p. 344-348.

- De zachte melancholie van een meesterlijke pen. Bij een van Anton Van Wilderodes vroegste boekbesprekingen. In: Nieuwsbrief Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode, 19/2, mei-aug. 2014, p. 5-10.

- Zijn verloren droom en lonkend verlangen. Anton van Wilderode over Joseph Roth. In: Passage. Tijdschrift voor Europese literatuur & cultuur, 2/1, 2014-2015, p. 63-69.


2015

- Belgische kunstenaars in Domburg 1914-1918. [Recensie van: Francisca van Vloten (red.), Tijdelijk Thuisland. Belgische kunstenaars in Domburg.] In: Streven 82/1, p. 93-94.

- Frederik van Eeden is onontkoombaar. In: Francisca van Vloten (red.), Herinnering is een kostbare gave. Liber Amicorum. Domburg: De Factory, 2015, p. 175.

- Wenen in de Eerste Wereldoorlog. In: Streven 82/5, mei 2015, p. 475-477.

- Biografie van een levenwekker. [Recensie van: Romain Vanlandschoot, Hugo Verriest.] In: Streven 82/6, p. 559-562.

- Naar een nieuw pantheon. De Hongaarse architect Pál Ligeti in Vlaanderen. In: Zuurvrij. Berichten uit het Letterenhuis, nr. 28, p. 97-104.


2016

- Emmanuel de Bom en Leo Simons: vrienden die bruggen bouwden. In: [te verschijnen, Wereldbibliotheek]

- Seyss-Inquart en de Duitse bezettingspolitiek in Nederland. [Recensie van: Johannes Koll, Arthur Seyss-Inquart und die deutsche Besatzungspolitik in den Niederlanden.] In: Streven 83/2, p. 182-184

- Onvergetelijke brieven. [Recensie van: Shaun Usher (red.), Brieven van belang. Onvergetelijke correspondentie.] In: Streven 83/3, p. 283-284.

- ´De nazi´s maakten propaganda met U´. Antoon Coolen, Stijn Streuvels en de oorlog. In: De Parelduiker, 21/1, jan. 2016, p. 35-53.

- ´De eerlijkheid van de belijdenis. Anton van Wilderode over Maurice Gilliams´. In: Nieuwsbrief Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode, 21/1, zomer 2016, p. 5-9.

- ´Mij zo klein voelen.´ De biografie van Ernest Claes. In: Streven 83/8, sept. 2016, p. 757-759.

- Een kunstboek en een Streuvelsklassieker over de ast. In: Streven 83/8, sept. 2016, p. 760-761.

- De relatie tussen Ernest Claes en Felix Timmermans. In: Marc Somers (red.), Eeuwig jonge Pallieter. Jaarboek 2016 van het Felix Timmermans-Genootschap. Lier: Felix Timmermans-Genootschap, 2016, p. 125-138.

- Felix Timmermans in Oostenrijk. Over zijn vertaler Paul Wimmer. In: Marc Somers (red.), Eeuwig jonge Pallieter. Jaarboek 16 van het Felix Timmermans-Genootschap. Lier: Felix Timmermans-Genootschap, 2016, p. 139-158.

- Vernieuwend en klassiek. Toon Breës over Stijn Streuvels. [Recensie van: Toon Breës, Stijn Streuvels. Een biografische en kritische synthese.]. In: Ons Erfdeel, nov. 2016, nr. 4, p. 175-178.


2017

- Felix Timmermans en Stijn Streuvels. Hun relatie volgens Toon Breës. In: Marc Somers (red.), O, dagenmelker. Jaarboek 2017 van het Felix Timmermans-Genootschap. Lier: Felix Timmermans-Genootschap, 2016, p. 73-97.

- Anton van Wilderode in het Duits. Zijn vertaler Paul Wimmer. In: Nieuwsbrief Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode, 22/2, winter 2017, p. 7-11.


2018

- Elsschot als dichter. In: Streven 85/1, jan.-febr. 2018, p. 105-106.

- Dodelijke opera. In: Streven 85/1, jan.-febr. 2018, p. 106-107.

- ´Den visionair van ´s levens diepere fantastiek´. Een biografie van Paul-Gustave van Hecke. In: Streven 85/3, mei-juni 2018, p. 316-323.


- ‘Een krachtig en telkens vernieuwd geluk’. De briefwisseling tussen Stijn Streuvels en Antoon Coolen. In: Marcel De Smedt (red.), Nu danst de zonne. Jaarboek 23 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Kortrijk, Stijn Streuvelsgenootschap, 2018, p. 285-290 en p. 326-328.


- ´Een boek dat me ten hoogste voldoet.´ De briefwisseling van Antoon Coolen en Stijn Streuvels. In: Zuurvrij. Berichten uit het Letterenhuis, nr. 35, dec. 2018, p. 98-107.


2019

- ´Dat ik in geen litteraire en vriendschapsbetrekking een bitterder ontgoocheling zou kennen.´ Stijn Streuvels, Antoon Coolen en hun oorlog. In: Marcel De Smedt (red.), Uitgelezen werk. Jaarboek 24 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Kortrijk, Stijn Streuvelsgenootschap, 2019, p. 265-281 en 329-341.


Boeken

- ‘Ik ga voyageeren door Amerika.’ De Amerikaanse concertreis (1893-1894) van Julius J.B. Schrey. Met Jan Dewilde en Edward Vanhoutte. Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, CTB-cahiers 1, 2003.

- ´De rest is nog veel erger.´ De briefwisseling tussen Maurice Gilliams en Emmanuel de Bom. Editie met biografische en literair-historische inleiding en annotaties. Kapellen, Uitgeverij Pelckmans, december 2006.

- Een verhaal rond... De ontstaansgeschiedenis van vijf toneelwerken van Timmermans.
Wijnegem, Felix Timmermanskring, 2007.

- Stijn Streuvels en de Europese literatuur. Jaarboek 15 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Red. met Marcel De Smedt. Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2010.

- Reis naar de vrijheid. [Vertaling van: David Schmidhofer: Reise in die Freiheit. Berlin: Autumnus, 2012]

- De Kapel. Tussen droom en daad. Anarchie en artistieke heropleving in Antwerpen rond 1900. M.m.v. Jan Moulaert en Erwin Joos. Antwerpen: VZW Eugeen Van Mieghem, 2013.

- Ik wensch u de Zon. De briefwisseling tussen Stijn Streuvels en Karel van de Woestijne. Met Bert Van Raemdonck. Berlin: Autumnus Verlag, 2014.- Een altijd vernieuwd geluk. Stijn Streuvels & Antoon Coolen. Briefwisseling. Tielt, Lannoo, 2018, 391 p.

Lezingen op colloquia, studiedagen e.d.[1]


- ‘Het begin der historische opfrissing.’ De Kapel: artistieke beweging rond 1900.

Lezing op het colloquium ´Epistolaria. Studiedag Tekstgenese´. Antwerpen, AMVC-Letterenhuis, 19 sept. 2001.

- Anarchismus in Antwerpen um 1900.

Lezing op het colloquium ´Anarchismus und Utopie´, Freie Universität Berlin, 17 okt. 2003.

- Een brug tussen West-Vlaanderen en Antwerpen. Emmanuel De Bom, Stijn Streuvels en de Kalmthoutse heide.

Toespraak op de academische zitting t.g.v. de herdenkingstentoonstelling rond Emmanuel De Bom. Kalmthout, Gemeentehuis, 18 okt. 2003.

- Juni 1900: Stijn Streuvels houdt zijn eerste publieke voordracht.

Lezing voor de literaire kring ´Ex Libris´, Deurne, 1 sept. 2004.

- Presentaties van dissertatie-project in Oldenburg (nov. 2004), Wenen (nov. 2005) en Münster (nov. 2006).

- ´De rest is nog veel erger.´ De briefwisseling tussen Maurice Gilliams en Emmanuel de Bom.´

Inleiding tot en presentatie van de leeseditie. Antwerpen, AMVC-Letterenhuis, 11 mei 2007.

- Van briefwisseling tot tijdschrift (Van Nu en Straks).

Lezing op de Studiedagen/Journées d´étude ´De studie van literaire tijdschriften in België : methodes en perspectieven/L´étude de revues littéraires en Belgique : questions de méthode et perspectives. Katholieke Universiteit Leuven, 29 mei 2007.

- De kracht van het Streuvelslandschap, de kracht van literatuur.

Lezing op het Regionale Colloquium voor Neerlandici. Praag, Karelsuniversiteit, 22 sept. 2007.

- Eine autonome, poetologische oder biografische Lesart? Die Kraft einer Erzählung von Stijn Streuvels, die Kraft der Literatur.

Lezing te Dublin, Trinity College, Department of Germanic Languages, 26 nov. 2007.

- Inleidende lezing bij de presentatie van Stijn Streuvels en de Europese literatuur. Jaarboek 15 van het Stijn Streuvelsgenootschap. (Red. met Marcel De Smedt.) Kortrijk, KULAK, 26 mei 2010.

- Deelname aan colloquia in binnen- en buitenland.

[1]De meeste lezingen zijn als publicatie verschenen (zie bovenstaande lijst).

Taal:
Nederlands
Deutsch
English
Magyar

Contact:
E-mail: info@goodwording.eu
Tel.:
+43 (0)681 1057 38 44
+36 20 252 47 59

Dissertatie
Links