Prijzen

1) Vertalingen

Ik vertaal tegen een afgesproken bedrag per woord. Prijzen worden in de vertaalbranche meestal op deze wijze bepaald. Ik kan u echter lagere tarieven dan gemiddeld aanbieden, voor een kwalitatief even hoogstaande en afgewerkte tekst. Dit kan vooral doordat ik geen bemiddelingsprovisie vraag, die u wél zou betalen als u bijvoorbeeld een beroep doet op een vertaalbureau. Uw opdracht landt namelijk rechtstreeks op mijn werktafel. Bij eenvoudige aanvraag doe ik u graag een vrijblijvend prijsaanbod voor een bepaalde vertaling toekomen.

2) Redactie van teksten

Het redigeren van teksten kan een uiteenlopende taak omvatten: het varieert van het nalezen van een al bijna perfecte tekst, die nog weinig verbetering of aanpassingen behoeft, tot het grondig herschrijven van een tekst of het volledig uitwerken van een schema van zinnen of woorden. Dit heeft gevolgen voor de prijsbepaling. Anders dan voor vertalingen, is de prijs voor het redigeren, corrigeren e.d. van teksten afhankelijk van het aantal uren werktijd. Die prijs spreek ik met u af. Blijkt na het uitvoeren van de taak dat de werktijd langer of korter was dan voorzien, dan kan de prijs worden aangepast, echter enkel en alleen in samenspraak met u. Voor het redigeren, corrigeren etc. van teksten kan ik u eveneens lagere tarieven dan gemiddeld aanbieden. Ook hier heeft dit geen uitwerking op de kwalitateit van het eindproduct: ik lever u altijd een kwalitatief hoogstaande en afgewerkte tekst. Dit kan vooral doordat ik geen bemiddelingsprovisie vraag, die u wél zou betalen als u bijvoorbeeld een beroep doet op een tekstbureau. Uw opdracht landt namelijk rechtstreeks op mijn werktafel. Bij eenvoudige aanvraag doe ik u graag een vrijblijvend prijsaanbod voor een bepaalde tekstredactie, tekstcorrectie e.d. toekomen.

MIJN ARBEIDSFILOSOFIE EN PRIJZEN

Taal:
Nederlands
Deutsch
English
Magyar

Contact:
E-mail: info@goodwording.eu
Tel.:
+43 (0)681 1057 38 44
+36 20 252 47 59

Dissertatie
Links