Kwaliteit

Ik vertaal uitsluitend naar mijn moedertaal, het Nederlands. Daarnaast kan ik niet alleen een beroep doen op een uitstekende academische opleiding en jarenlange ervaring als vertaler en tekstschrijver in hoogwetenschappelijke omgevingen, maar maak ik ook gebruik van alle noodzakelijke instrumenten, zoals vakwoordenboeken, terminologische glossaria en computertechnologie. Zo ben ik steeds op de hoogte van de nieuwste taalkundige ontwikkelingen, de modernste spelling etc. en kan ik uw opdracht met de hoogst mogelijke efficiëntie uitvoeren.

Een extra voordeel bij mijn vertaalactiviteit is mijn jarenlange omgang met de Duitse taal en cultuur, aanvankelijk tijdens mijn opleiding in de Germanistiek en Culturele Studies, vervolgens als universiteitsassistent aan de afdeling voor neerlandistiek in Wenen en ten slotte als vertaler van de meest diverse teksten.

Omdat ik zelfstandig werk, blijven de stijl en toon van te leveren teksten uniform. Het werk wordt niet verdeeld over verschillende vertalers of tekstschrijvers.

U staat in direct contact met de vertaler of tekstopsteller, waardoor u hem - als u dit verlangt - richtlijnen over inhoud, stijl en toon kunt geven. Ook kunt u hem direct persoonlijke wensen kenbaar maken. Zo kunnen bepaalde teksten een aparte toets krijgen. Alles gebeurt in samenspraak met u.

MIJN ARBEIDSFILOSOFIE EN PRIJZEN

Taal:
Nederlands
Deutsch
English
Magyar

Contact:
E-mail: info@goodwording.eu
Tel.:
+43 (0)681 1057 38 44
+36 20 252 47 59

Dissertatie
Links