Diensten

Ik bied diensten aan m.b.t. twee domeinen: 1) vertaling en 2) redactie.

1) Vertaling

Vertaling van Duitse teksten naar het Nederlands. Vertaling van alle soorten teksten, in het bijzonder juridische, (literatuur-)wetenschappelijke, literaire, toeristische, journalistieke en publicitaire; maar ook technische handleidingen, kookrecepten, cursussen, informatiebrochures, uitnodigingen, brieven, E-mails, faxen enz. De teksten kunnen bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik of publicatie op papier, maar ook voor websites, powerpoint-presentaties enzovoort. Elke vertaling wordt afgestemd op het doelpubliek en uw wensen; zo kunnen bepaalde teksten een persoonlijke noot krijgen. Alles gebeurt in samenspraak met u.

2) Redactie en correctie van Nederlandstalige teksten

Redactie, correctie, proeflezen en vormgeven van alle soorten Nederlandstalige teksten, in het bijzonder juridische, (literatuur-)wetenschappelijke, literaire, toeristische, journalistieke en publicitaire.De teksten kunnen bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik of publicatie op papier, maar ook voor websites, powerpoint-presentaties etc.Bij elke tekstcorrectie, -opstelling of -vormgeving wordt rekening gehouden met het doelpubliek en uw wensen; als u dat verlangt, kunnen bepaalde teksten bijvoorbeeld een persoonlijke stijl krijgen. Alles gebeurt steeds in samenspraak met u.

    Voorbeelden van juridische teksten: dagvaarding, vonnis, beroep, verkoopscontract en -voorwaarden, statuten, klachten- en maanbrief, huurovereenkomst, jobcontract, huisreglement, getuigschrift…. Voorbeelden van (literatuur-)wetenschappelijke teksten: artikel in vaktijdschrift, monografie, biografie...
    Voorbeelden van literaire teksten: kortverhaal, novelle, roman, essay, reisliteratuur, poëzie, jeugdboek, sprookje…
    Voorbeelden van toeristische teksten: toeristische folder, website, reisgids, hotelpresentatie, spijskaart…
    Voorbeelden van journalistieke teksten: reisverslag, recensie, reportage, (pers)berichtgeving…
Voorbeelden van publicitaire teksten: prospectus, reclamefolder, catalogus, bedrijfspresentatie, productpresentatie, prijslijst, jaarverslag, handleiding, rekening…

Taal:
Nederlands
Deutsch
English
Magyar

Contact:
E-mail: info@goodwording.eu
Tel.:
+43 (0)681 1057 38 44
+36 20 252 47 59

Dissertatie
Links